top of page

tutustu työnjälkeemme.

Ammattikeittiöosaaja-lehti

Ammattikeittiöosaaja-lehti

AmmattikeittiöOsaaja-lehden graafinen ilme kaipasi uudistusta. Toimeksiantona oli saattaa lehden ilme ja taitto nykyaikaan, tehdä lehdestä valoisa, värikäs ja luettava suurkeittiöosaajien ammattilehti.

AmmattikeittiöOsaaja-lehti

AmmattikeittiöOsaaja-lehti

Lehden artikkelien sisältö antoi suunnittelijalle mahdollisuuden herkulliseen visualisointiin. Lasten terveelliset ruokailutottumukset ovat lehden keskeistä sisältöä.

AmmattikeittiöOsaaja-lehti

AmmattikeittiöOsaaja-lehti

Lehden visuaalinen ilme ja taitto jatkoivat selkeää, raikasta ja herkullista linjaansa myös vuonna 2017.

Ammattikeittiöosaaja-lehti

Ammattikeittiöosaaja-lehti

AmmattikeittiöOsaaja-lehti tuo esille maakuntien perinneruokia, suomalaisten puhtaiden luonnon antimien käyttöä keittiössä mutta myös suurkeittiöosaajien ammattitaitoa ja -ylpeyttä osaamisestaan.

AquaClean-esite

AquaClean-esite

AQUA CLEAN on Pohjoismaiden suurin teollisuuspesukoneiden valmistaja sekä yksi merkittävimmistä kansainvälisesti. Pääasialliset toimialat ovat konepajateollisuus, rautatiet, ilmailu ja ajoneuvohuolto. Annexus sai toimeksiannokseen suunnitella AquaCleanille uuden pohjoismaisuutta ja puhtautta viestivän esitteen englanniksi ja suomeksi.

Tornator Oyj – Vuosikertomus 2013

Tornator Oyj – Vuosikertomus 2013

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja. Saimme toimeksiannon uudistaa yrityksen perinteisten vuosikertomusten linjaa viestimään Tornatorin modernista metsäosaamisesta. Vuosikertomuksen 2013 teemaksi ehdotimme 'Metsäosaamisen uusi aika', jonka visualisoimme moderniin, valkoiseen, selkeään graafiseen asuun.

Tornator Oyj – Vuosikertomus

Tornator Oyj – Vuosikertomus

"Aaltomaisen" graafinen linja jatkuu vuosikertomuksen sisäosissa kannesta kanteen.

Tornator Oyj – Vuosikertomus

Tornator Oyj – Vuosikertomus

Vuosikertomuksen takakansi päättää julkaisun 'Metsäosaamisen uusi aika' -teemaan ja -linjaan sopivalla tavalla.

Teatterin kannatusyhdistyksen logo

Teatterin kannatusyhdistyksen logo

Toimeksiantona oli suunnitella 35. toimintavuottaan viettävälle teatterin kannatusyhdistykselle uusi tunnus. Koska kysymys on Tapiolasta, valitsimme logon väriksi vihreän eri sävyt. Muotokieli on pyöreä, rullaava (Show must go on!) kuvaten alati kehittyvää, yhteiskunnassa mukana olevaa teatteritaidetta ja kansainvälisyyttä, jossa Espoon Kaupunginteatteri, The International Theatre of Finland, on edelläkävijä. Tunnuksen kolme erillistä osiota ovat teatteri, yleisö ja kannatusyhdistys.

Teatterin kannatusyhd. nettisivusto

Teatterin kannatusyhd. nettisivusto

Kannatusyhdistys tilasi myös uudet, ilmeeseen istuvat nettisivut, jotka palvelevat toimivalla tavalla niin yhdistyksen jäseniä kuin muitakin käyttäjiä. Myös some-kanavat saivat uudet ilmeet.

Varhaiskasvatusohjelma

Varhaiskasvatusohjelma

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan toimeksiantona oli suunnitella visuaalinen ilme seurakunnan varhaiskasvatusohjelmalle. Ilmeestä tuli lämminhenkinen autenttisine kuvineen ja enkelipiirroksineen.

Kauniaisten suomalainen srk

Kauniaisten suomalainen srk

Toimeksiannossa toivottiin uuden graafisen ilmeen olevan lämminhenkinen, paikallinen, ei kliininen, läsnä oleva, ei tärkeilevä. Uusi ilme koostuu seurakunnan logon lisäksi erillisestä – muotokieleltään vastakkaisesta, logon ’terävää’ muotoa täydentävästä – pyöreämuotoisesta elementistä, joka kuvaa symbolein uskon, toivon ja rakkauden lisäksi seurakunnan yhtenäisyyttä ja rauhan sanomaa. Seurakunnan ilmeuudistuksen sisältämästä kokonaisuudesta laadittiin graafinen ohjeisto.

Kauniaisten suom. srk Ripariesite

Kauniaisten suom. srk Ripariesite

Uusi graafinen ilme vietiin kaikkiin seurakunnan materiaaleihin: käyntikorteista tiedotteisiin, ilmoitteluuun, nettisivuihin ja lomakkeistoihin. Uusi tunnus toimii mainiosti myös vesileimanomaisena ja negana tuoden seurakunnalle omaleimaisen, tunnistettavan ilmeen kaikessa viestinnässä.

Xpedio Oy

Xpedio Oy

Xpedion esitteessä toistuvat brändin värimaailma, selkeä viesti ja asiantuntijuus.

Xpedio Oy

Xpedio Oy

Xpedio on liiketoimintalähtöinen muutosten fasilitointiin erikoistunut yritys, joka tukee asiakasorganisaatioitaan ja hyödyntää fasilitoinnin menetelmiä organisaatiokulttuurin kehittämisestä itsetuntemuksen vahvistamiseen. Toimeksiantonamme oli suunnitella Xpediolle logo sekä kokonainen yritysilme, joka viestii yrityksen modernia, asiantuntevaa ja raikasta tapaa tukea asiakasyrityksiään sekä kehittää niiden organisaatiokulttuuria.

Ruokavirasto, Opasvihkonen lapsille kasvintuholaisista

Ruokavirasto, Opasvihkonen lapsille kasvintuholaisista

Ruokaviraston Kasvinterveysyksikkö keskittyy erityisen haitallisiin kasvitauteihin ja tuhoeläimiin. Saimme toimeksiannon tehdä esi- ja alakoululaisille sekä päiväkotilaisille puuhavihon, jossa kerrotaan lapsille tuholaisista ja väritystehtävien, muistipelin, ristisanatehtävän ym. avulla lisätään lasten ja aikuistenkin tietoisuutta asiasta. Opas on tehty myös ruotsinkielisenä versiona.

Ruokavirasto, Opasvihkonen lapsille kasvintuholaisista

Ruokavirasto, Opasvihkonen lapsille kasvintuholaisista

Tehtävävihkonen on 12-sivuinen, iloinen ja runsas kokonaisuus, jota jaetaan kouluille sekä päiväkodeille. Vuosi 2020 oli kansainvälinen kasvinterveysvuosi. Hyödyllisen vihkosen jakaminen jatkuu tämän ajankohdan jälkeenkin.

Evira – Suolaesite

Evira – Suolaesite

Elintarviketurvalllisuusvirasto Eviran painavan, elintarvikkeisiin liittyvän asian viestiminen kansalaisille keveällä, raikkaalla tavalla on saanut kiitosta myös kansainvälisesti! (Nykyinen Ruokavirasto)

Evira – Kananmuna-juliste

Evira – Kananmuna-juliste

Elintarviketurvalllisuusvirasto Eviran tehtävänä on ollut tiedottaa elintarvikkeiden turvallisuusdesta. Tässä julisteessa kerrotaan, mistä kananmunien merkinnöissä on kysymys.

Evira – Mitä pakkaus kertoo -esite

Evira – Mitä pakkaus kertoo -esite

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Evira on ollut eräs pitkäaikaisimmista asiakkaistamme.

Evira – Eläintuontiesite

Evira – Eläintuontiesite

Eviran tehtävänä on ollut myös kertoa eläinten maahantuontiin liittyvistä rajoituksista ja määräyksistä.

Evira – Siemenjuliste

Evira – Siemenjuliste

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeksiannosta on vuosien varrella syntynyt valtaisa määrä esitteitä, julisteita, postereita, rollupeja, julkaisuja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Eedin esite

Eedin esite

Eedi Asumispalvelut on mukana MadeByFinland-kampanjassa omalla raikkaalla ilmeellään.

eedi.fi-nettisivut

eedi.fi-nettisivut

Eedi on Espoon Diakoniasäätiön omistama, laadukasta palveluasumista tuottava yhteiskunnallinen yritys. Toimeksiantona oli suunnitella ja toteuttaa uudet nettisivut, jotka kertovat Eedin monipuolisesta, ihmisläheisestä toiminnasta lämpimällä tavalla.

Eedin malli - välilehti

Eedin malli - välilehti

Eedi Asumispalvelut

Eedi Asumispalvelut

Eedin nettisivuston sisältö mukaelee Eedille tekemäämme Eedin malli – arvopohjainen viitekehyksemme kirjaa, jossa Eedin viisi arvoa on laajemmin esitelty.

Eedin malli - välilehtiä

Eedin malli - välilehtiä

FIMM-esite sisältöä

FIMM-esite sisältöä

Suunnittelemamme ja FIMM-esite on visuaalisesti ajaton ja puhtaan kliininen, mutta moderni ja kansainvälinen.

FIMM-esite, 32 sivua

FIMM-esite, 32 sivua

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.

FIMM-esite, sisältöä

FIMM-esite, sisältöä

Our staff members hold expertise in many different scientific disciplines, the majority having a biology, biochemistry, bioinformatics or medical background. They also come from all over the world: In December 2016 33% of our personnel (including the visiting researchers) were inter- national, representing 29 different nationalities.

FIMM-esite sisältöä

FIMM-esite sisältöä

Esitteessä kuvataan laajasti FIMMin uraauurtavaa toimintaa sanoin ja kuvin.

Essi-Allianssi-logo

Essi-Allianssi-logo

Essi-Allianssi on Espoon kaupungin suunnittelema yhteistyömalli, jonka tarkoituksena on yhteistyössä allianssin osapuolten kanssa kehittää uudenlaista ja kokonaisvaltaista palvelukonseptia runsaasti palveluja käyttävälle asiakasryhmälle. Espoon kaupungin lisäksi mukana ovat Edistia, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Sininauha Oy ja Sininauhasäätiö. Annexus sai tehtäväkseen suunnitella Essi- Allianssille koko graafisen ilmeen. Uusi tunnus kuvastaa yhteistoimintaa asiakkaan hyväksi.

EssiAllianssi-esite

EssiAllianssi-esite

Veimme Essi-Allianssin valoisan kokonaisilmeen allianssin kaikkiin graafisiin elementteihin nettisivuista ja lomakkeistosta esitteisiin, erilaisiin esittelymateriaaleihin, jopa sisustukseen.

Essi-Allianssin joulukortti

Essi-Allianssin joulukortti

Joulukortti tehtiin myös noudattelemaan visuaalista linjaa.

Essi-Allianssinvuosikertomus 2019

Essi-Allianssinvuosikertomus 2019

Essi-Allianssin vuosikertomus yhdistää uuden vuosikertomuksen aemmin suunnittelemaamme visuaaliseen linjaan. Essi-Allianssi on Espoon kaupungin toteuttama yhteistyömalli, joka kehittää uudenlaista, kokonaisvaltaista palvelukonseptia runsaasti palveluja käyttävälle asiakasryhmälle. Espoon kaupungin lisäksi Essi-Allianssissa mukana ovat Edistia, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Sininauha Oy ja Sininauhasäätiö.

Essi-Allianssin vuosikertomus 2019

Essi-Allianssin vuosikertomus 2019

Essi-Allianssin vuosikertomuksen sisäsivuja.

Essi-Allianssin vuosikertomus

Essi-Allianssin vuosikertomus

Essi-Allianssin vuosikertomuksen sisäsivuja.

Essi-Allianssin netisivut

Essi-Allianssin netisivut

Essi-Allianssin nettisivut suunniteltiin käyttökelpoiseksi viestintä- ja yhteydenottovälineeksi. Ilme noudattaa uutta luotua linjaa.

Tornator Oyj – Vuosikertomus 2014

Tornator Oyj – Vuosikertomus 2014

Suunnittelimme ja toteutimme myös Tornator Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi teemana yrityksen missio: 'Luomme kestävää hyvinvointia metsästä'. Tornator Oyj:n vuosi kulminoitui FSC-sertifiointiin, joka on PEFC-sertifioinnin lisäksi yritykselle toinen – ja osaltaan vastaa kestävän metsänhoidon haasteisiin. Visualisoiti jatkoi minimalistista linjaa, jota omien metsien kuvat sekä kannen puun preeglaus elävöittävät.

Kavi – Lapset & media -opas

Kavi – Lapset & media -opas

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) tilasi oppaan, joka käsittelee alakouluikäisten lasten median käytön ilmiöitä eri näkökulmista. Opas on laadittu osana Mediataitoviikko-hanketta vuonna 2014. Aiempiin aiheesta tehtyihin oppaisiin kaivattiin raikkaampaa ilmettä ja selkeämpää luettavuutta. Tuloksena valoisa, värikäs, mutta tärkeästä, ajankohtaisesta aiheesta mukavalla tavalla kertova opas. Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.

LVI-Aittasalo logo

LVI-Aittasalo logo

Annexus Oy:n suunnittelema logo kuvastaa toisaalta puunomaisuudellaan perheyrityksen pitkää historiaa alalla sekä vesipisaroilla vesielementtiin liittyvää alaa. Toimeksianto sisälsi tunnuksen lisäksi mm. autojen teippaukset, lomakkeistot sekä nettisivuston suunnittelun.

LVI-Aittasalo Oy nettisivut

LVI-Aittasalo Oy nettisivut

Lvi-Aittasalo Oy on helsinkiläinen, 1986 perustettu perheyritys. Annexus Oy sai tehtäväksi suunnitella uudet nettisivut vanhentuneiden tilalle. Sivuista haluttiin raikkaat, helppokäyttöiset ja ilmavat. Leveä nettisivuformaatti, liikkuvaa kuvaa ja yleisilmeen sinivalkoisuus olivat toiveena toimeksiannossa. Perheyritystä korostettiin, mikä onkin tärkeä, luotettavuutta korostava myyntivaltti globalisoituvassa maailmassa. Uusi, suunniteltu logo oli pohjana nettisivujen graafiselle ilmeelle.

Marsapihlaja

Marsapihlaja

Tämä suunnittelemamme sivusto tutustuttaa Marsa Pihlajan värikkäisiin maalauksiin.

Themis Oy logo

Themis Oy logo

Toimeksiantona oli suunnitella lakiasiaintoimistolle logo, jonka viestii alasta sekä perinteisin että modernein tavoin.

Themis.fi-nettisivusto

Themis.fi-nettisivusto

Lakiasiaintoimistolle tehtiin logon lisäksi käyntikortti sekä tyylikkäästi ilmeeltään pelkistetty nettisivusto, jonka ilme viestii asiantuntijuudesta ja vakuuttavuudesta työoikeudellisissa asioissa – ja jossa toimiston palvelut ovat selkeästi eriteltyinä.

Aseptina Oy

Aseptina Oy

Saimme toimeksiannon suunnitella uudelle, aloittavalle yritykselle, Aseptina Oy:lle graafisen ilmeen logoineen ja käyntikortteineen, nettisivut sekä suoramarkkinointielementit. Ilmeestä tuli ammattimainen ja raikas.

Aseptina Oy Nettisivut

Aseptina Oy Nettisivut

Aseptina Oy:n nettisivut.

PuheProduction Oy

PuheProduction Oy

Saimme toimeksiannon suunnitella PuheProduction Oy:lle graafisen ilmeen.

PuheProduction Oy

PuheProduction Oy

PuheProduction järjestää esiintymis- ja puhevalmennusta yrityksille ja yhteisöille. Yllä oleva rollup on yksi Puhe Productionin uuteen ilmeeseen suunnittelemamme elementti. Toimeksiantoon sisältyivät uusi logo, lomakkeisto, toimitilojen ikkunateippaukset ja ulkokyltit.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiantona oli luoda uusi, raikas ja moderni ilme. Ympäristökeskukselle suunnittelemamme tunnus on tyylitelty profiilikuva Helsingistä muutamine tunnistettavine rakennuksineen, mukaanlukien itse ympäristökeskus. Hallitsevana elementtinä tunnuksessa on suuri puu, jonka varjo antaa tunnukselle vihreän, raikkaan, ympäristötoimelle sopivan yleisilmeen. Uuden ilmeen lanseerauksen tueksi ja käytön helpottamiseksi laadittiin kattava graafinen ohjeisto.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Graafinen linja ulottui sähköautoteippauksiin.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Ympäristökeskuksen lomakkeisto

Kansallinen Allergiaohjelma -tunnus

Kansallinen Allergiaohjelma -tunnus

Toimeksiantona oli suunnitella ohjelmalle tunnus, joka kuvaa ohjelman kattavuutta, kertoo aiheesta ja on positiivinen. Kansallinen allergiaohjelma on 2008-2018 toteutettava kansanterveysohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa väestömme allegiaterveyttä. Ohjelma on osa Maailman terveysjärjestö WHO:n kroonisten sairauksien torjuntaohjelmaa.

Allergia- ja Astmalehti

Allergia- ja Astmalehti

Allergia & Astma on Allergia- ja Astmaliiton jäsenlehti. Toimeksiantonamme oli uudistaa lehden ilme asiakaskuntaa puhuttelevaksi ja tehdä lehden taitosta kiinnostava ja helposti luettava.

rommila.fi-nettisivut

rommila.fi-nettisivut

Römmilän perinneyhdistys halusi koota suvun ja kaikki Römmilän tilan historiasta kiinnostuneet yhden forumin ääreen. Tehtiin nettisivusto, jonka sinivalkoinen ilme kunnioittaa myös 100-vuotiasta Suomea.

Henryn jäsentiedotteiden kannet

Henryn jäsentiedotteiden kannet

Toimeksiantona oli suunnitella aikaa kestävät, raikkaat kannet yhdistyksen jäsentiedotteelle. Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry on riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys, jonka lähes 3000 jäsentä työskentelee niin suurissa kuin pienissä suomalaisissa teollisuus- ja palveluyrityksissä sekä julkishallinnon organisaatioissa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen parissa.

Poliittiset sisarukset -vaalijuliste

Poliittiset sisarukset -vaalijuliste

Vaalimainonnan ei tarvitse olla tylsää, harmaata ja perinteistä. Se voi myös voi olla hauskaa ja näyttävää. – Ja sitä voi tehdä myös yhteistyössä eri puolueiden välillä. Tällä tienvarsimainoksella ja ehdokkaiden vankalla substanssilla saavutettiin kunnallisvaaleissa hieno vaalitulos!

Ekodeitin logo

Ekodeitin logo

Ekodeitin logo on suunniteltu heijastamaan deittisivuston vihreää aatemaailmaa ja yhteisöllisyyttä.

ekodeitti.fi-nettisivut

ekodeitti.fi-nettisivut

Ekodeitti on uusi, raikas, suomalainen nettideittailusivusto. Se on perustettu saattamaan yhteen ihmisiä, joita yhdistävät tiedostava elämäntapa, vihreät arvot sekä kestävä kehitys. Annexus sai toimeksiannon suunnitella Ekodeitille logon sekä siihen liittyvän kokonaisen graafisen yritysilmeen.

Väylät & Liikenne 2016

Väylät & Liikenne 2016

Suomen Tieyhdistys on vuonna 1917 perustettu, Euroopan vanhin tie- ja liikennealan etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminta kattaa tieliikenteen ja sen väylät. Suunnittelimme Suomen Tieyhdistyksen järjestämälle Väylät & Liikenne -tapahtumalle oheisen ohjelman lisäksi kokonaisen sähköisen Creamail-kampanjan kevät-kesällä 2016. Kampanjan ilme sai raikkautensa vuoksi runsaasti positiivista palautetta.

Espoon Palvelualojen Oppilaitos

Espoon Palvelualojen Oppilaitos

Kahtena peräkkäisenä vuonna ennen liittymistään Omniaan, saimme ESPAlta toimeksiannon tehdä oppilaitoksen vuosikertomukset. Toiveina visuaalisen linjan suhteen olivat nuorekkuus ja raikkaus. ESPAlle tehtiin myös kaikki muu graafinen materiaali.

Aquazone-esitesarja

Aquazone-esitesarja

Aquazone on innovatiivinen ja  dynaamisesti  voimakkaassa kasvussa oleva vedenkäsittelyn asiantuntijayritys, joka on erikoistunut jäteveden käsittelyyn ja jätevesiprosessien toiminnan tehostamiseen. Toimeksiantonamme oli luoda yritykselle visuaalinen ilme ja sen myötä 12-osainen sarja keskenään sukunäköisiä esitteitä kielinä suomi, englanti ja venäjä.

Kuntoutussäätiö – Työssä jatkaminen

Kuntoutussäätiö – Työssä jatkaminen

Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hanke 2012–2014 edistää työhyvinvointia ja tukee työkykyä. Toimeksiantona oli luoda hankkeelle graafinen ilme, joka kuvastaa hankkeen positiivisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta työyhteisön jäsenten välillä. Tuloksena  oli väritykseltään voimaannuttava, selkeälukuinen, mutta elävä ja moneen taipuva graafinen JAMIT-linja, johon on laadittu niin käyntikortit, rollupit, monet esitteet kuin verkkosivut. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston tukema.

Rastor – Key Account Manager

Rastor – Key Account Manager

Rastor on suomalainen työelämän koulutus- ja valmennusyritys, jonka palvelut vastaavat nykypäivän haasteisiin. Toiminta on ketterää, monipuolista ja vahvasti verkottunutta työelämän eri toimialoille. Rastorilta vuosien varrella saadut toimeksiannot ovat olleet monipuolisia – vietiinpä suunnittelemamme graafinen ilme jopa yrityksen sisustukseen, mikä oli projektina erittäin mielenkiintoinen.

Kuntoutussäätiön koulutukset

Kuntoutussäätiön koulutukset

Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö on hyvinvoinnin, kuntoutuksen, terveyden ja työelämän asiantuntija ja kehittäjä. Toimeksiantonamme tässä projektissa oli suunnitella sekä Flyer että esite, jolla koulutustarjonta tulisi hyvin huomatuksi kohderyhmässä.

Tietoväen joulukortti

Tietoväen joulukortti

Tietoväelle suunnittelemamme joulukortti 'hiirilogon häntineen'.

Tieto_Tietovaki-lehti

Tieto_Tietovaki-lehti

Tietoväki ry toimii jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä edustaen heitä, valvoen heidän palkkaetujaan sekä edistäen heidän ammattitaitonsa ylläpitoa. Yhteistyömme Tietoväen kanssa on jatkunut pitkään. Ensimmäisiin toimeksiantoihin kuului Tietoväki-tunnuksen sunnittelu. Tämä "sinipunaharmaa hiiri" viitoittaa edelleen Tietoväen raikkaan graafisen ilmeen värimaailmaa.

Opetushallitus: joulu / tervehdyskrt

Opetushallitus: joulu / tervehdyskrt

Opetushallitukselle suunnittelemamme joulu- ja tervehdyskorttien ilmeeseen inspiroivat oph:n uudistetut ulkoseinäelementit. Annexus on tehnyt opetushallitukselle runsaasti julkaisumateriaalia: vuosikertomuksia, esitteitä, julisteita...

ktx-metalli.com-nettisivut

ktx-metalli.com-nettisivut

KTX-Metalli on asiansa osaava peltisepänliike, joka on erikoistunut suurten ja pienten kattojen pellityksiin. Toimeksiantomme oli suunnitella yritykselle sekä ilme logoineen että nettisivusto.

KTX-Metallin logo

KTX-Metallin logo

ipo-engineering.com-nettisivut

ipo-engineering.com-nettisivut

IPO Engineering – vuonna 1989 perustettu konsultoiva insinööritoimisto – toimii rakennuttamisprojekteissa tilaajan edustajana projektin suunnitteluttamisesta käyttöönottoon ja ylläpitoon asti. Nettisivuston ilmeellä haluttiin viestiä selkeästi luotettavuudesta, pitkästä kokemuksesta ja korkeasta ammattitaidosta.

Cegedim-ilmoitus

Cegedim-ilmoitus

Cegedim Finland Oy on osa kansainvälistä Cegedim SA:ta, jolla on toimintaa on yli 80 maassa. Yritys ylläpitää Suomen suurinta terveydenhuollon henkilö- ja toimipaikka-rekisteriä. Toimeksiantonamme oli kokosivun ilmoituksella printin keinoin paitsi tuoda yrityksen nimeä esille, myös kertoa, miten yrityksen nimi lausutaan.

Rastor Oy – messumateriaalia

Rastor Oy – messumateriaalia

Rastor on suomalainen työelämän koulutus- ja valmennusyritys, jonka palvelut vastaavat nykypäivän haasteisiin. Toiminta on ketterää, monipuolista ja vahvasti verkottunutta työelämän eri toimialoille. Rastorilta vuosien varrella saadut toimeksiannot ovat olleet monipuolisia – tässä rollup ja messuseinäke.

Kuntoutussäätion 70-vuotistunnus

Kuntoutussäätion 70-vuotistunnus

Kuntoutussäätiön meiltä tilaama tunnus kuvaa kuntoutuksen parantavaa vaikutusta. Kuntoutussäätiö täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Se on suomalaisten kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja, joka tuottaa myös kuntoutuspalveluita.

Kuntoutuspolkuja-flyer

Kuntoutuspolkuja-flyer

Kuntoutussäätiön osallistumisesta vuotuisille Kuntoutuspäiville informoitiin osallistujia kunotutuspoluista kertovilla flyerilla, jonka ilme toistui viereisessä ohjelmatabloidissa.

Kuntoutuspäivien esite, tabloid

Kuntoutuspäivien esite, tabloid

Kuntoutussäätiön vuosittain järjestämien kuntoutuspäivien ohjelma tehtiin tänä vuonna tabloid-muotoon. Teemana oli 'kuntouspolkuja', mikä kulki myös läpi raikkaan, vihreän visualisoinnin kaikissa eri elementeissä.

ARTSI-projekti, Kuntoutussäätiö

ARTSI-projekti, Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttaa ARTSI-kehittämisprojektin vuosina 2013–2016. Projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Toimeksiantonamme oli suunnitella projektin kokonaisilme logoineen, esitteineen ja esitysmateriaaleineen.

bottom of page